De Raad (HMR)

In de Hogeschoolmedezeggenschapsraad praten personeel en studenten mee over het beleid van de Hanzehogeschool. De raad bestaat uit achttien leden. Negen personeelsleden en negen studenten. Dit collegejaar heeft onze fractie zes van de negen studentzetels. In mei kiezen circa dertigduizend studenten hopelijk opnieuw in meerderheid voor de HSV.

Activiteiten

Door het jaar heen organiseert de HSV meerdere activiteiten voor haar leden en Hanze-studenten. Natuurlijk kunnen wij niet alles alleen, daarom heeft de HSV een aantal commissies die verschillende activiteiten organiseren! Check de agenda om te zien welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden.

Lijsttrekker 2019!

Met vreugde kunnen wij melden dat onze fractievoorzitter Izaäk van Jaarsveld opnieuw is benoemd tot lijsttrekker van de HSV! Vorig jaar behaalden wij zes van de negen studentenzetels in de raad. Dit succes willen wij nog een keer bereiken met Izaäk aan het roer.

Nu de ALV de voordracht van de sollicitatiecommissie heeft overgenomen, is het tijd voor deel twee van onze zoektocht. De komende weken wordt de rest van de kandidatenlijst samengesteld. Negen verkiesbare plekken, één vervuld en dus nog acht te gaan. Wil jij je ontwikkelen buiten je studie, heb jij ideeën over de toekomst van het onderwijs en wil jij aan de slag voor bijna 30.000 studenten? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Solliciteer via socofractie@hanzestudentenbelangen.nl, mail voor meer informatie naar fractie@hanzestudentenbelangen.nl of kom langs bij ons kantoor aan het Zernikeplein 7 E.147.

Onze standpunten

Wij zetten ons in voor alle studenten aan de Hanzehogeschool. Jouw onderwijs, onze prioriteit! Wij zetten in op betere ondersteuning en faciliteiten, meer gebruik van digitale middelen en een heldere studentenstem. Lees meer!

HSV in de media!

 

Wij laten het studentengeluid niet alleen in de raad, maar ook daarbuiten horen. In verschillende media brengen wij de belangen van studenten onder de aandacht. Of het nu gaat over huisvesting, studiefaciliteiten of internationalisering, wij komen op voor jouw belangen! Lees meer