De Raad (HMR)

In de Hogeschoolmedezeggenschapsraad praten personeel en studenten mee over het beleid van de Hanzehogeschool. De raad bestaat uit achttien leden. Negen personeelsleden en negen studenten. Dit collegejaar heeft onze fractie zes van de negen studentzetels. In mei kiezen circa dertigduizend studenten hopelijk opnieuw in meerderheid voor de HSV.

Activiteiten

Door het jaar heen organiseert de HSV meerdere activiteiten voor haar leden en Hanze-studenten. Natuurlijk kunnen wij niet alles alleen, daarom heeft de HSV een aantal commissies die verschillende activiteiten organiseren! Check de agenda om te zien welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden.

Bestuur gezocht!

De HSV zoekt een nieuw bestuur!

Voor collegejaar ’19-’20 is de HSV op zoek naar een nieuw bestuur. Wil jij je ontwikkelen naast je studie en lijkt het je leuk om je in te zetten voor de studenten aan de Hanzehogeschool? Ben jij verantwoordelijk en kun je goed samenwerken? Solliciteer dan nu!

Heb je vragen over een bestuursjaar bij de HSV, de functies of wil je het kennismakingsdocument ontvangen? Mail dan naar bestuur@hanzestudentenbelangen.nl of kom langs op kantoor, dan worden al je vragen beantwoord!

Je kunt natuurlijk ook meteen solliciteren door je CV + motivatie te mailen naar socobestuur@hanzestudentenbelangen.nl.

Onze standpunten

Wij zetten ons in voor alle studenten aan de Hanzehogeschool. Jouw onderwijs, onze prioriteit! Wij zetten in op betere ondersteuning en faciliteiten, meer gebruik van digitale middelen en een heldere studentenstem. Lees meer!

HSV in de media!

 

Wij laten het studentengeluid niet alleen in de raad, maar ook daarbuiten horen. In verschillende media brengen wij de belangen van studenten onder de aandacht. Of het nu gaat over huisvesting, studiefaciliteiten of internationalisering, wij komen op voor jouw belangen! Lees meer