Vacature Raad van Toezicht

De HSV is op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht! De Raad van Toezicht (RvT) heeft binnen de vereniging een aantal belangrijke taken. De RvT geeft zowel het bestuur als de fractie gevraagd en ongevraagd advies, controleert het bestuur, draagt zorg voor de...
HSV wint ZES zetels!

HSV wint ZES zetels!

Overwinning! Voor het eerst sinds drie jaar is de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) niet alleen de grootste, maar is er een zesde zetel bijgekomen in de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Tijdens de bekendmaking van de verkiezingsuitslag is onder veel...
HSV-Fractie aanwezig bij ITK-bijeenkomst

HSV-Fractie aanwezig bij ITK-bijeenkomst

De fractie van de Hanze Studentenbelangen Vereniging was woensdag 7 maart 2018 aanwezig bij de ITK-bijeenkomst waar CvB-voorzitter Henk Pijlman het positieve besluit in ontvangst nam van NVAO-voorzitter Anne Flierman. De Hanzehogeschool is hiermee als eerste...
Opinie: Wijze samenstellen van OC’s

Opinie: Wijze samenstellen van OC’s

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht in werking getreden. Met deze wet is de medezeggenschap in alle onderwijssectoren versterkt. Dit heeft ook effect op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De wijzigingen die dit met...