Meld je probleem

Meld je probleem

Algemene gegevens

Allereerst hebben wij enkele algemene gegevens nodig. Deze gegevens zullen wij louter gebruiken om contact met jou op te zoeken, wanneer het blijkt dat het een en ander niet duidelijk is. Deze gegevens zullen nimmer met anderen gedeeld worden.

Meld je probleem

Hieronder volgen een aantal vragen. Door het beantwoorden van deze vragen, kunnen wij een goede inschatting maken over jouw problematiek. Probeer deze vragen zo helder mogelijk in te vullen. Daarnaast wordt de mogelijkheid gegeven om ons bestanden, zoals een printscreen, toe te sturen, waardoor het duidelijker wordt wat het probleem was.
Maximale uploadgrootte: 67.11MB
Maximale uploadgrootte: 67.11MB
Bezig met versturen

Meld je probleem

Loop jij tegen dingen aan of heb jij problemen met je studie? Hier kan je eenvoudig jouw probleem melden en wij van de Hanze Studentenbelangen Vereniging zullen ons inzetten om dit voor jou op te lossen.

Met de gegevens gaan wij een dossier bijhouden, waarbij wij zoveel mogelijk concrete voorbeelden willen verzamelen, om een goed beeld te vormen over problematiek op de Hanzehogeschool Groningen. Vervolgens zal de fractie van de HSV bij schooloverstijgende problemen contact opnemen met het College van Bestuur.