Inmiddels loopt de tweede cyclus in de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) weer ten einde, wij hebben natuurlijk niet stil gezeten! Inmiddels zijn de nieuwe stukken ook alweer binnen 😉 Ik vertel jullie graag over de vorderingen die we als fractie hebben gemaakt en ik neem jullie mee in mijn portefeuilles. Als fractie houden we de ontwikkelingen omtrent het BSA nauwlettend in de gaten en we dringen er bij het College van Bestuur vaak op aan om alle studenten goed in te lichten over de regels met betrekking tot het BSA in het tweede studiejaar.

Daarnaast voer ik samen met Vincent iedere maand gesprekken met de stafdirecteur Informatisering om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van ICT en om te kijken waar we samen kunnen werken om het beste uit ICT te halen. Een van de ontwikkelingen die mede door de HSV dit jaar plaatsvindt is dat digitaal inleveren en toetsen hoog op de agenda staat bij Informatisering. Zo lopen er verschillende projecten die dit op relatief korte termijn mogelijk moeten maken.

Minimaal een keer per maand reis ik af naar Utrecht om daar tijdens bijeenkomsten van het Studenten Overleg Medezeggenschap te praten met andere medezeggenschappers uit het hele land. We kunnen op deze manier veel van elkaar leren. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest en hier hebben we vanuit de HSV veel gepraat over de rol van de actieve student, maar ook zaken zoals het BSA en internationalisering komen hier aan bod.

Samen met John-Roy en Awed ben ik ook begonnen met de debatcommissie. De debatcommissie gaat dit jaar meerdere debatten organiseren in verschillende vormen, de voorbereidingen voor het eerste debat zijn inmiddels in volle gang! Wat het eerste debat precies gaat inhouden zal ik nog even geheim houden, hierover volgt later deze maand of begin december meer informatie. Het belooft in ieder geval een mooi evenement te worden.

Zoals sommigen van jullie al weten ben ik ook lid van het Dagelijks Bestuur van de HMR. Zelf ben ik voorzitter van de commissie Onderwijs en Onderzoek & Informatisering. Binnen deze commissie behandelen we stukken die de HMR binnenkrijgt op het gebied van ICT, maar ook veel onderwijs-gerelateerde zaken. Vorige cyclus hebben we het binnen de commissie bijvoorbeeld gehad over een uitzonderingsverzoek van het Prins Claus Conservatorium op de afspraken die we als Hanzehogeschool hebben gemaakt hoe onderwijs eruit moet zien. Vanwege het unieke karakter van het Prins Claus Conservatorium en het positieve advies van de deelraad heeft de HMR ook ingestemd hiermee.

Deze cyclus hebben we het veel gehad over ‘employability’ van docenten. Op het moment is het zo dat je als medewerker werkt bij een school of stafbureau, maar niet per se bij de Hanzehogeschool als organisatie. Wanneer een school dan krimpt in studentenaantallen is het lastig als docent of medewerker om ergens anders binnen de Hanzehogeschool aan het werk te kunnen. De HMR heeft nu ingestemd met dit stuk waardoor het mogelijk is voor medewerkers om makkelijker binnen de Hanzehogeschool een andere functie te bekleden.

Geïnteresseerd geraakt in het werk als fractielid? Of ben je nieuwsgierig naar bepaalde zaken, of wil je gewoon even kletsen? Kom mij opzoeken op het HSV kantoor of stuur mij een e-mail of WhatsApp bericht!
@: k.voorn@hanzestudentenbelangen.nl
t: 06-37018064

kevin-vertelt