De HSV is op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht!

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft binnen de vereniging een aantal belangrijke taken. De RvT geeft zowel het bestuur als de fractie gevraagd en ongevraagd advies, controleert het bestuur, draagt zorg voor de continuïteit en kennisbehoud binnen de vereniging en is verantwoordelijk voor het opstellen en monitoren van het meerjarenbeleid.
De RvT streeft ernaar zo breed mogelijk georiënteerd te zijn. Dit betekent dat de afspiegeling van haar leden uit zowel oud fractie- als bestuursleden en leden van de vereniging bestaat, het liefst uit verschillende jaren en studierichtingen. De RvT is constant op zoek naar vernieuwing.

Taken

Als lid van de RvT van de Hanze Studentenbelangen Vereniging werk je mee aan continuïteit en kennisbehoud binnen de vereniging. Concreet kun je hierbij denken aan het uitbrengen van adviezen omtrent het beleidsplan, het verkiezingsplan, de sollicitatieprocedures en de overdracht. Ook worden er voorstellen voor de statuten en het huishoudelijk reglement opgesteld. Daarnaast heeft de RvT een controlerende rol. Dit houdt in dat de begrotingen, de jaarrekeningen en het gevoerde beleid gecontroleerd wordt door de RvT. Dit gebeurt aan de hand van opgestelde richtlijnen, voorschriften en gebruiken die de vereniging eigen zijn. Verder houdt de RvT zich bezig met het opstellen en monitoren van het meerjarenbeleid. Door middel van werkgroepen tracht de RvT concrete hulp te bieden en tot een praktische oplossing voor alledaagse of langlopende uitdagingen te komen. Elk raadslid neemt plaats in één of meerdere werkgroepen.

Kwaliteiten

 • Je hebt affiniteit met de vereniging;
 • Je hebt ervaring binnen bestuursverenigingen, stichtingen en/of het bedrijfsleven;
 • Je kunt buiten incidenten kijken;
 • Je hebt affiniteit met de (landelijke) politiek en het onderwijsbeleid;
 • Je hebt een meerjaren/lange termijnvisie voor de vereniging;
 • Je bent een teamspeler;
 • Je kunt verschillende meningen bundelen en dit overbrengen op anderen;
 • Je bent flexibel en oplossingsgericht;
 • Je bent beschikbaar voor een termijn van tenminste twee jaar;
 • Je bent minimaal twaalf uur per maand beschikbaar voor de HSV (voornamelijk avonden).

Wat bieden wij?

 • Een leerzame en gezellige periode;
 • Werken in een team;
 • Voldoening halen uit de groei en professionalisering van de vereniging.

Geïnteresseerd?

Neem dan voor meer informatie contact op met de secretaris van de Raad van Toezicht, Vincent Hummel, via v.hummel@hanzestudentenbelangen.nl. Sollicitaties (motivatie en cv) dienen per e-mail verstuurd te worden aan Timo Bennink, voorzitter Raad van Toezicht der Hanze Studentenbelangen Vereniging. Het hiervoor te gebruiken e-mailadres is: rvt@hanzestudentenbelangen.nl.

N.B.: dit betreft een doorlopende vacature. Het is mogelijk dat je eerst als toehoorder tot de RvT zult toetreden alvorens aangedragen te worden aan de ALV.