Standpunten

Waar staat de HSV voor?

i

Paperless Hanze

De digitale leeromgeving van de Hanzehogeschool Groningen biedt al enige tijd de mogelijkheid om documenten te uploaden. Deze functie kan gebruikt worden voor het inleveren van opdrachten. Welke student kent niet het protocol van handmatig inleveren, waarbij men op de vrije dag, wellicht vanuit een buitendorp, naar school moest om een geprint verslag in een postvakje te doen? Deze procedure is volgens de HSV omslachtig en onnodig.

Online ondersteuning op niveau

Voor studenten zijn sommige digitaliseringen erg handig, maar ze worden nog niet optimaal gebruikt. Of het nou gaat om het registreren van resultaten, het inschrijven voor tentamens of zelfs het inleveren van opdrachten, er is nog veel te verbeteren op het gebied van digitalisering. De HSV zou graag zien dat digitalisering ingezet zou worden om de student te ondersteunen in het leerproces.

Young professionals

De Hanze Studentenbelangen Vereniging is van mening dat de samenwerking met het bedrijfsleven versterkt moet worden. Het hoger beroepsonderwijs kan meer en beter aansluiten op het beroepsveld van de student, dit om van de student een nog aantrekkelijkere werknemer te maken. Daarom stimuleert de HSV multidisciplinair en internationaal onderwijs, daar waar mogelijk. Daarnaast zet zij zich in om het stage- en afstudeertraject voor iedereen te verbeteren.

Excellente en actieve student

De Hanzehogeschool Groningen stimuleert studenten om zichzelf te ontplooien op verschillende manieren, zoals het Honourstalentenprogramma of door bestuurlijk actief te zijn. Op deze wijze kunnen studenten zich optimaal en individueel ontwikkelen. Daarom zet de HSV zich in de faciliteiten van het Honours talentprogramma te optimaliseren, de samenwerking tussen studieverenigingen en Schools te stimuleren en zal zij een bestuursminor voor alle bestuurlijk actieve studenten ontwikkelen.

De beste faciliteiten

Op een hogeschool van een dergelijke grootte als de onze is het lastig om bepaalde aspecten goed te faciliteren. Dit is echter wel wat de student verdient. Denk hierbij onder andere aan het beter bereikbaar maken van tentamenlocaties, het inzichtelijk maken van tentamens in het Digirooster en Hanze Studieplekken.

w

Begeleiding en informatie

Elke student komt in zijn of haar schoolcarrière op het punt dat er stage moet worden gelopen, een minor moet worden gekozen en dat er een afstudeeropdracht verricht moet worden. Met name het stagelopen en het uitvoeren van een afstudeeropdracht kan een uitdaging zijn. In dit kader is een goede informatievoorziening essentieel. De Hanze Studentenbelangen Vereniging is van mening dat de studenten op dit punt beter voorgelicht moeten worden.