Oud besturen

Wie waren zij en wat hebben zij gedaan?
Het eerste bestuur (‘04/’05)

Het eerste bestuur (‘04/’05), onder leiding van Theo Hoeksema, heeft zich gericht op de interne organisatie van het bestuur en de naamsbekendheid onder de verschillende organen van de Hanzehogeschool en haar verenigingen.

Bestuur 2004-2005 Voorzitter: Theo Hoeksema Secretaris: Jeroen Loef Penningmeester: Maarten Poppe Intern Coördinator: Harm Mark Pit Extern Coördinator: Niek Huizenga

Het tweede bestuur (‘05/’06)

Het tweede bestuur (‘05/’06), onder leiding van Jeroen Loef, heeft zich gericht op de externe contacten, consolidatie van de interne processen en ledenwerving. Ook is tijdens dit bestuur de Hanze Rechtswinkel opgezet in samenwerking met het Instituut voor Rechtenstudies, heeft de eerste Zorgmarkt plaatsgevonden en zijn contacten met verenigingen buiten de Hanzehogeschool geconsolideerd.

Bestuur 2005-2006 Voorzitter: Jeroen Loef Secretaris: Marion Poll Penningmeester: Marcello Melandra Intern Coördinator: Johan Schuitemaker

Het derde bestuur (‘06/’07)

Het derde bestuur (‘06/’07), onder leiding van Steven Leenstra, had de primaire focus op de externe contacten. Dit bestuur heeft ervoor gezorgd dat de Hanze Studentenbelangen Vereniging een welkome gast was bij alle verenigingen in Groningen. Als er wat moest gebeuren op de Hanzehogeschool dan werd de Hanze Studentenbelangen Vereniging hier altijd bij betrokken. Bestuur en fractie werd hier los gekoppeld.

Bestuur 2006-2007 Voorzitter: Steven Leenstra Secretaris: Karin Snippe Penningmeester: Sonja Wilpstra & Sander Ruben Aarten Intern Coördinator: Mino Kasanwidjojo

Het vierde bestuur (‘07/’08)

Het vierde bestuur (‘07/’08), onder leiding van Sophia Baas, heeft het voorrecht het eerste “echte” bestuur van de Hanze Studentenbelangen Vereniging te zijn. Dit jaar hebben twee verschillende entiteiten, namelijk een bestuur en een fractie, een start gemaakt onder één vereniging. Het bestuur leidde de vereniging en de fractie zat met meer aandacht in de medezeggenschapsraad. Contacten met de leden zijn sterk aangescherpt door middel van ledenborrels en actieve ledendagen.

Bestuur 2007-2008 Voorzitter: Sophia Baas Secretaris: Stephan van Wensen Penningmeester: Simon Veerman Algemeen Bestuurslid: Noor de Boer

Het vijfde bestuur (‘08/’09)

Het vijfde bestuur (‘08/’09), onder leiding van Catharina Bijlholt, heeft ervoor gezorgd dat de contacten tussen de Hanze Studentenbelangen Vereniging en de verschillende verenigingen van de Hanzehogeschool zeer goed aangescherpt werden. Dit bestuur heeft de leiding gehad over het ‘Jij Succesvol’ evenement, evenals het ‘IBK’ evenement. Beide evenementen waren een daverend succes. Dit bestuur had ook de eer om het eerste lustrum van de Hanze Studentenbelangen Vereniging te mogen vieren.

Bestuur 2008-2009 Voorzitter: Catharina Bijlholt Secretaris: Margrit Wouters Penningmeester: Anouk Folstar

Het zesde bestuur (’09/’10)

Het zesde bestuur(’09/’10), onder leiding van Niels van Duijn, heeft zorg gedragen voor al het bovenstaande. Verwaterde contacten met studieverenigingen zijn weer opgehaald, de rechtswinkel heeft extra aandacht gekregen en heeft zo het aantal cliënten verdubbeld, er zijn debatten georganiseerd en alle evenementen zijn herhaald zoals Jij Succesvol en Klaar voor de Start. Geschiedenis is geschreven door zeven zetels te winnen tijdens de Hogeschool Medezeggenschapsraad verkiezingen. Ook heeft dit bestuur de Hanze Studentenbelangen Vereniging in heel Groningen naamsbekendheid gegeven.

Bestuur 2009-2010 Voorzitter: Niels van Duijn Secretaris: Olgert Clevering Penningmeester: John Freerks

Het zevende bestuur ('10/'11)

Het zevende bestuur (‘10/’11), onder leiding van Niels van Duijn, heeft de activiteiten van eerdere jaren hervat en daarnaast een begin gemaakt met het herstructureren van de Hanze Studentenbelangen Vereniging. Verder heeft het bestuur in samenwerking met de fractie een geweldige overwinning behaald binnen de Hanzehogeschool Groningen. De Hanze Studentenbelangen Vereniging is veel bekender geworden bij de vereniging en bij de externe partijen in Groningen . Dit is vooral te danken aan het introduceren van de HSV-ledenpas.

Bestuur 2010-2011 Voorzitter: Niels van Duijn Secretaris: Anna Seiffers Penningmeester: Wouter van der Pol Intern Coördinator: Tom Jager Extern Coördinator: John Freerks

Het achtste bestuur ('11/'12)

Het achtste bestuur (‘11/’12), onder leiding van Jitte Snellen, heeft zich voornamelijk gericht op het terugkeren naar de kernwaarden van de vereniging. Daarnaast heeft zij zich gefocust op het op orde brengen van de financiën en het warm houden van externe contacten. 

Bestuur 2011-2012 Voorzitter: Jitte Snellen Secretaris: Gerben de Heij Penningmeester: Ryan Kolstein Extern Coördinator: Sharlon Kok

Het negende bestuur (‘12/’13)

Het negende bestuur (‘12/’13), onder leiding van Dick Hoogers, heeft zich voornamelijk gespitst op het verhogen van de naamsbekendheid en het ledental van de Hanze Studentenbelangen Vereniging. Onder het mom van ‘lonend lidmaatschap’ is ervoor gezorgd dat het lid zijn van de Hanze Studentenbelangen Vereniging een grotere meerwaarde heeft voor de student. Dit bestuur heeft de eerste reünie binnen de geschiedenis van de Hanze Studentenbelangen Vereniging georganiseerd.

Bestuur 2012-2013 Voorzitter: Dick Hoogers Secretaris: Kirsten Goes Penningmeester: Dennis Hoving Intern Coördinator: Justin Kok Extern Coördinator: Orin Pieterson

Het tiende bestuur ('13/'14)

Het tiende bestuur, tevens het tweede lustrum bestuur (’13/’14), onder leiding van Tirza Martens, heeft samen met de fractie tijdens de verkiezingen acht zetels weten te behalen. Dat is een fenomenale overwinning. Het lustrum is gevierd in een geslaagde lustrumweek met verschillende activiteiten. Het beleid “Oog op de HSV” heeft daarin ook bijgedragen aan succes, door de naam Hanze Studentenbelangen Vereniging groot neer te zetten.

Bestuur 2013-2014 Voorzitter: Tirza Martens Vice-Voorzitter: Kirsten Goes Secretaris: Kyra de Vries Penningmeester: Alea Thieme Intern Coördinator: Nina Schimmel Extern Coördinator: Steven Hulsman

Het elfde bestuur (‘14/’15)

Het elfde bestuur (‘14/’15), startende onder leiding van Mingus Pokomasse en vervolgens onder leiding van Roy Steunebrink, heeft zich gericht op de continuïteit en professionalisering van de vereniging. Met het oog op ‘HSV in de steigers’ hebben zij verscheidene onderzoeken gerealiseerd en op die manier het kennisbehoud binnen de HSV verbeterd. Daarnaast heeft dit bestuur een goede start gemaakt met betrekking tot het vergroten van de naamsbekendheid binnen de Hanzehogeschool.

Bestuur 2014-2015 Voorzitter: Roy Steunebrink Secretaris: Marlies Postmus Penningmeester: Hugo Hondebrink Intern Coördinator: Freek Nicolaas Evenementen Coördinator: Eva Vos

Het twaalfde bestuur (‘15/’16)

Het twaalfde bestuur (‘15/’16), startende onder leiding van Linsy Berends heeft zich gericht op de naamsbekendheid van de vereniging, het lonend lidmaatschap voor de leden. Intern heeft zij ervoor gezorgd voor het systematiseren van interne processen en archivering van documentatie. Daarnaast heeft het bestuur ook voor een beter communicatie gezorgd naar de student en de tevredenheidscommissie opgericht. 

Bestuur 2015-2016 Voorzitter: Linsy Berends Secretaris: Timo Bennink Penningmeester/extern coördinator: Bas Oudenhuijsen Intern coördinator: Richelle Gerrits

Het dertiende bestuur ('16/'17)

Het dertiende bestuur (‘16/’17), onder leiding van Dea Muhamedagić, heeft zich gericht op het terugzetten van de vereniging naar haar daadwerkelijke kern. Het bestuur heeft dit verwezenlijkt door een nauw contact met de Hanze studenten te creëren met behulp van de invoer van veel contactdagen, waarop zij onder andere het studenten Opiniepanel hebben gelanceerd. 

Bestuur 2016-2017: Voorzitter: Dea Muhamedagić, Secretaris: Paul Bartelds, Penningmeester: Collin Kuper, Intern coördinator: John-Roy Veneberg, Extern coördinator: Paul Bartelds

Het veertiende bestuur ('17/'18)

Het veertiende bestuur (’17/’18), onder leiding van Roy van der Wal heeft zich gericht op de zichtbaarheid van de vereniging. Dit heeft het bestuur verwezenlijkt door zowel op het Zernikecomplex als op social media goed aanwezig te zijn. Een goed uitziende huisstijl die dit jaar gehanteerd is de leidraad geweest voor een professionele uitstraling en de actieve contactdagen en aanwezigheid op het Zernikecomplex heeft gezorgd voor behalen van het beleid ‘Zien en gezien worden’.

Bestuur 2017-2018: Voorzitter: Roy van der Wal, Secretaris: Berber Jellema, Penningmeester: Sieta Anema, Intern coördinator: Elsemieke Grave, Extern coördinator: Bessel Bode