FRACTIE '17-'18

De zestiende fractie der Hanze Studentenbelangen Vereniging

Wat doet de fractie?

De HSV is een studentenorganisatie binnen de Hanzehogeschool Groningen. De fractie van de HSV zorgt ervoor dat zij de mening van de student kent en laat horen binnen de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Naast zitting nemen in de HMR behartigt de fractie der HSV de belangen van de student door het deelnemen aan onder andere werkgroepen en het aansturen van commissies zoals de onderzoekscommissie.

In de HMR zijn achttien zetels beschikbaar, waarvan negen voor medewerkers en negen voor studenten. Middels verkiezingen wordt bepaald hoeveel zetels de HSV krijgt binnen de HMR. Al vijftien jaar op rij stelt de HSV een verkiezingsprogramma op met speerpunten, waar de fractie van de HSV zich voor in zal zetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te optimaliseren. De HSV staat voor inhoudelijk goede onderwijsprogramma’s en een kwalitatieve Hanzehogeschool Groningen die een inspirerende leeromgeving biedt voor studenten. De studenten moeten gehoord worden.

Ontmoet de fractie

Izaäk van Jaarsveld

Fractievoorzitter

Saskia van Niekerk

Vicefractievoorzitter

Marc Lonsain

Fractiesecretaris

Robin Niemeijer

Fractielid

Sebastiaan Corten

Fractielid

Sebastiaan Alting van Geusau

Fractielid