FRACTIE '19-'20

De zeventiende fractie der Hanze Studentenbelangen Vereniging

Wat doet onze fractie?

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) zet zich al zestien jaar actief in als belangenbehartiger van de studenten aan de Hanzehogeschool Groningen (Hanze). Als fractie doen wij dat binnen de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (raad). De raad bestaat uit achttien verkozen personen. Negen personeelsleden en negen studenten. Dit collegejaar heeft de HSV fractie zes van de negen zetels. In mei kiezen 30000 studenten hopelijk opnieuw in meerderheid voor de HSV.

Het collegejaar is voor de raad opgeknipt in negen cycli. In iedere cyclus komen voorgenomen besluiten vanuit het College van Bestuur (College) voorbij die het advies of het akkoord van de raad nodig hebben. Iedere cyclus bestaat uit minimaal drie en maximaal vier weken waarin alle besluiten worden behandeld. Die behandeling vindt achtereenvolgens plaats binnen de fracties, de raadscommissies, de gehele raad en de afsluitende overlegvergadering tussen de raad en het College.
Naast deze basistaken van de raad kunnen fracties ervoor kiezen om zelf onderwerpen te agenderen en te initiëren. De HSV kiest ervoor om ook op die manier voor de belangen van studenten op te komen.

Ontmoet de fractie

Rik Heiner

Fractievoorzitter

Lars Kamstra

Fractievicevoorzitter

Rianne Hilhorst

Fractiesecretaris

Izaäk van Jaarsveld

Fractielid

Saskia van Niekerk

Fractie lid