BESTUUR '19-'20

Het zestiende bestuur der Hanze Studentenbelangen Vereniging

Wat doet het bestuur?

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de belangenvereniging. Het bestuur bestaat uit vijf studenten en is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de vereniging, de financiën, het leiden van de commissies enzovoorts. Het bestuur van de HSV is na het eerste jaar van de fractie opgericht. Het bestuur heeft hiermee alle verenigingstaken op zich genomen, zodat de fractie zich beter kan richten op de werkzaamheden in de HMR. Denk hierbij aan de communicatie met de leden, de voorbereiding van de verkiezingen en het organiseren van activiteiten voor de leden.

Heb je vragen voor het bestuur? Neem dan contact op met bestuur@hanzestudentenbelangen.nl

Ontmoet het bestuur

Ewoud van der Raad

Voorzitter

Bas Idema

Secretaris

Marc Lonsain

Penningmeester

Joost Clignet

Intern coördinator

Maurice Danens

Extern coördinator

Julia Seitz

Coördinator medezeggenschap