STEUNFRACTIE

Wat is de steunfractie?

De steunfractie van de HSV is een ondersteunend orgaan voor de fractie. In de steunfractie nemen studenten van diverse instituten zitting. Maar wat is de steunfractie eigenlijk? Een ondersteunend orgaan voor de fractie wil zeggen dat zij de fractieleden uit de Hogeschool Medezeggenschapsraad ondersteunen, door hun eigen kritische blik op beleidsstukken te werpen. De leden van de steunfractie worden met zorg gekozen, zodat eenieder bijdraagt aan een betere kwaliteit van vertegenwoordiging. De leden van de steunfractie zijn wekelijks bij de fractievergadering aanwezig, om zo hun input te leveren en waar nodig vragen te stellen. Daarnaast lezen ze aan het begin van elke cyclus de beleidsstukken en stellen kritische vragen op over de mogelijke gevolgen voor de student.

Heb jij ook interesse in de steunfractie en denk jij dat je een waardevolle bijdrage bent? Neem dan contact op met de HSV door een e-mail te sturen naar fractie@hanzestudentenbelangen.nl! Te weinig tijd voor de steunfractie, maar wel geïnteresseerd in het beleid van de Hanzehogeschool Groningen? Kijk dan eens naar de Tevredenheidscommissie of ons Studenten Opiniepanel.

Wie is het huidige lid van de steunfractie?

Word steunfractielid!

Word steunfractielid!