Standpunten

"FLEXIBEL ONDERWIJS OP MAAT"

Website_Icon.png

Online Courses

Het voorbereiden en geven van een goed college kan veel tijd, kennis en energie vergen. Het is niet meer dan logisch dat de ene docent uitblinkt in het geven van een hoorcollege en een ander in de begeleiding van groepjes of individuele studenten. In de huidige manier van onderwijs geven moeten zij deze en nog veel meer werkzaamheden naast elkaar uitvoeren.

Lees hier meer...


Keuzevrijheid_in_toetsvorm.png

Keuzevrijheid in toetsvorm

Zoals iedere student op een andere manier studeert, bestaan er ook grote verschillen in de manier waarop kennis kan worden aangetoond. De ene student excelleert bij een presentatie, de ander schrijft de beste papers en weer een ander maakt met het grootste gemak een ouderwets meerkeuzetentamen. Sommige studenten bluffen met het grootste gemak hun weg door een mondeling terwijl anderen helemaal dichtslaan. Het idee dat elke student zijn of haar kennis op dezelfde manier moet aantonen is ouderwets.

Lees hier meer...


Website_Icon_College_opnemen.png

Hoorcolleges Opnemen

Studenten mogen tentamenstof in de toekomst niet meer missen omdat zij een college niet hebben kunnen bijwonen. Ziekte, werk en zelfs een overvloed aan alcoholische vergissingen in de nachtelijke uren mogen er niet meer toe leiden dat belangrijke informatie niet toegankelijk is voor een student.

Lees hier meer...Vormgeven.png

Vormgeven aan je eigen opleiding

Het studielandschap van tegenwoordig bevat veel brede studies. Je leert over communicatie en business, over lesgeven en sport, over cultuur en marketing en design. Aangezien elke student met een ander niveau binnenkomt is het waardevol om hierop in te spelen.

Lees hier meer...​Icon_Flex.png

Flexstuderen

De afgelopen jaren hebben wij hard gevochten voor een systeem waarin studenten die niet nominaal kunnen studeren mogen gaan betalen per studiepunt. Sommige studenten kunnen en willen gewoon nominaal studeren, maar anderen kunnen dit niet door bijvoorbeeld ouderschap, mantelzorg of een heel andere reden

Lees hier meer...studieplek_icon.png

Meer studieplekken

Op de campus en in de binnenstad hebben we de afgelopen twee jaar afspraken gemaakt over een forse toename van het aantal studieplekken. Het komende jaar wordt dit uitgerold. 

Door voldoende ruimte voor studeren te creëren werken we ook in de binnenstad aan flexibel onderwijs op maat. 


"STUDENT ZIJN IS MEER DAN STUDEREN


"

extra_icon.png

Stimuleer extra activiteiten

Vrijwilligerswerk, ondernemen of besturen; naast je studie actief zijn is ontzettend mooi. Helaas valt het op dat er steeds minder studenten actief zijn naast hun studie. Tegenover een aantal activiteiten staat een financiële vergoeding, maar dit is niet genoeg motivatie.

Lees hier meer...mental_icon.png

Mentaal welbevinden

Steeds meer studenten krijgen te maken met stress, depressie en eenzaamheid. Die ontwikkeling bestond helaas al voor de coronamaatregelen en die zal eerder versterkt dan geremd worden door de huidige situatie.

Lees hier meer...
rooster_icon.png

Een rooster dat jouw agenda volgt

Vroeger was studeren vrijwel gratis. Tegenwoordig is het tegendeel eerder waar. Toch lijkt het in het hoger onderwijs nog weleens te worden vergeten dat studenten op een dag meer te doen hebben dan alleen studeren

Lees hier meer...Certificat_icon.png

Studiestoppers niet weg met lege handen

Te vaak komt het voor dat studenten die niet hun hele opleiding, maar wel een deel, hebben afgerond met lege handen vertrekken. Daarom willen wij toewerken naar een situatie waarin je altijd iets overhoudt aan de studiepunten die je wel hebt behaald.

Lees hier meer...

Onze sponsoren