Online Courses

banner_online_crouse.png

Online Courses

Het voorbereiden en geven van een goed college kan veel tijd, kennis en energie vergen. Het is niet meer dan logisch dat de ene docent uitblinkt in het geven van een hoorcollege en een ander in de begeleiding van groepjes of individuele studenten. In de huidige manier van onderwijs geven moeten zij deze en nog veel meer werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. Door meer gebruik te maken van de specifieke kwaliteiten van docenten kunnen we het onderwijs verbeteren. Daarom pleiten wij voor een toename van het gebruik van Online Courses. Hierin kan net als bij Massive Open Online Courses (MOOC’s) gebruik gemaakt worden van de allerbeste hoorcolleges wereldwijd. Ditzelfde kunnen wij binnen de Hanze invoeren door de docenten die de beste hoorcolleges geven zich hierop te laten focussen en de beste begeleiders zich daarmee bezig te laten houden. Daarnaast kan de Hanze ook meer gebruik gaan maken van bestaande MOOC’s. Op het internet zijn talloze MOOC’s te vinden, van de meest vooraanstaande onderwijsinstituties ter wereld; van Harvard, tot Yale en Oxford. Door gebruik te maken van deze MOOC’s hebben Hanzestudenten toegang tot de hoogste kwaliteit van kennis die wereldwijd beschikbaar is. Daarnaast maakt dit veel tijd vrij bij docenten die gebruikt kan worden voor individuele en groepsbegeleiding, scholing, onderzoek en een verlaagde werkdruk. 

Op deze manier dragen Online Courses bij aan flexibel onderwijs op maat met kwalitatieve en hoogstaande hoorcolleges en volop ruimte voor persoonlijke begeleiding.  


terug_knop.png

Onze sponsoren