Standpunten

notebook.png
001-cloud-computing.png
092-atomic.png

.

Online Course

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Daardoor wordt het belangrijker om je te kunnen onderscheiden van huidige studiegenoten en toekomstige concullega’s. Iedereen heeft talenten en interesses die niet altijd volledig terugkomen in een studie. Daarom willen wij dat het makkelijker wordt om meer onderwijs van andere opleidingen te volgen. Digital Courses zijn daar ideaal voor, doordat deze grotendeels online worden gevolgd. Extra onderwijs, waar en wanneer jij wilt! Zolang je maar connected bent.

Studentassessor

Studentassessoren kunnen ervoor zorgen dat er vanaf het opstellen van een plan, tot en met de  uitvoering vanuit studentperspectief naar wordt gekeken. Een centrale assessor adviseert het College van Bestuur en andere medewerkers. Decentrale assessoren vormen een brug tussen studenten en opleidingsbesturen en kunnen bij beleidsmatige ontwikkelingen binnen een academie, school of instituut vanaf het begin meespreken. Voor universiteiten zijn assessoren een wettelijke verplichting, voor hogescholen is het een optie. Wij vinden dat studenten altijd en overal een stem moeten hebben.

Hoorcolleges online terugkijken

Bij sommige opleidingen is het de normaalste zaak van de wereld, voor vele anderen klinkt het als de ultieme studiedroom. Wij vinden dat jij, je hoorcolleges moet kunnen terugkijken. Moeilijke gedeelten kunnen nog eens worden herhaald en in aanloop naar je tentamen kan de kennis uit de eerste colleges worden opgefrist. Het goede nieuws is dat de Hanze alle benodigde materialen in huis heeft om hoorcolleges digitaal beschikbaar te stellen, het slechte nieuws is dat het nog te weinig gebeurd. Dit gaan wij veranderen.


64665.png
briefcase.png
021-chat.png

.

Pop-up studieplekken in de binnenstad

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) maakt zich grote zorgen over het gebrek aan studieplekken in de binnenstad voor Hanzestudenten in de komende tentamenperiode. De openbare bibliotheek die tijdens tentamenperiodes volop wordt gebruikt door Hanzestudenten sluit haar deuren op zaterdag 2 november om na verbouwing dienst te doen als rechtenfaculteit van de RUG. Pas op 29 november opent de bibliotheek in het Groninger Forum. In de tussentijd hebben Hanzestudenten dus geen locatie om in de binnenstad te studeren, terwijl de eerste tentamenperiode van de hogeschool juist in die weken valt.

Pay per point

Alleen betalen voor het onderwijs dat jij volgt! Wij willen dat iedere student – die niet nominaal studeert – de kans krijgt om tenminste één jaar niet het volledige wettelijke collegegeld te betalen. Betalen voor wat je consumeert in plaats van het volle tarief! Disclaimer is wel dat de Hanzehogeschool dit niet alleen mag invoeren, omdat dit nationale wetgeving betreft. Binnen bestaande initiatieven als flexstuderen brengen wij dit standpunt naar voren.

Verbinding met het werkveld

Duidelijkheid over je stage, afstudeeropdracht of IWP. Het is niet alleen fijn, maar ook hard nodig. Wij merken dat hier nog veel in kan worden verbeterd. Wij blijven daarom aandacht vragen voor meer duidelijkheid, betere begeleiding en heldere informatie. Vanuit stagebureaus moet beter gecommuniceerd worden naar studenten, afstudeerbegeleiders moeten meer tijd krijgen om jou te ondersteunen en het aanbod aan IWP’s moet overzichtelijker worden. Via deze ontwikkelingen kom jij na je studie beter voorbereid de arbeidsmarkt op.

Onze sponsoren