Contact

Algemene e-mail: bestuur@hanzestudentenbelangen.nl

Contactgegevens van de bestuursleden der Hanze Studentenbelangen Vereniging:

Lisa Middelbos, voorzitter:

E: Voorzitter@hanzestudentenbelangen.nl


Ruben Bartelds, vicevoorzitter:​​​​​​​

E: R.bartelds@hanzestudentenbelangen.nl 


Matthijs Zut, secretaris:

E: secretaris@hanzestudentenbelangen.nl


Bert ten Napel, penningmeester:

E:  Penningmeester@hanzestudentenbelangen.nl


Fleur Matser, Intern Coördinator:

E: Intern@hanzestudentenbelangen.nl


Algemene e-mail: fractie@hanzestudentenbelangen.nl

Contactgegevens van de fractieleden der Hanze Studentenbelangen Vereniging:

Paul Zuurmond, fractievoorzitter:

E: fractievoorzitter@hanzestudentenbelangen.nl  

Julius Stalpers, fractiesecretaris:

E: Fractiesecretaris@hanzestudentenbelangen.nl


Jorrit Hofstra, algemeen fractielid:

E: j.hofstra@hanzestudentenbelangen.nl