Contact

Algemene e-mail: bestuur@hanzestudentenbelangen.nl

Contactgegevens van de bestuursleden der Hanze Studentenbelangen Vereniging:

Niels Pennings, voorzitter:

E: Voorzitter@hanzestudentenbelangen.nl

T: 06-19667577 


Anouk de Weme, secretaris & intern :

E: secretaris@hanzestudentenbelangen.nl


Nathan Jansen, penningmeester:

E:  Penningmeester@hanzestudentenbelangen.nl


Algemene e-mail: fractie@hanzestudentenbelangen.nl

Contactgegevens van de fractieleden der Hanze Studentenbelangen Vereniging:

Bas van Dijk, fractievoorzitter:

E: fractievoorzitter@hanzestudentenbelangen.nl  
T: 06-48552332 

Anna Rins de Vries, secretaris:

E: Fractiesecretaris@hanzestudentenbelangen.nl


Jorrit Hofstra, algemeen fractielid:

E: j.hofstra@hanzestudentenbelangen.nl  


Ruben Bartelds, algemeen fractielid:

E: R.bartelds@hanzestudentenbelangen.nl 


Onze sponsoren