De Hanze Studentenbelangen Vereniging is de oudste en de grootste studentenbelangenbehartiger van de Hanzehogeschool Groningen. De Hanze Studentenbelangen Vereniging is intern onderverdeeld in een bestuur en een fractie. De fractie neemt zitting in de Hogeschool Medezeggenschapsraad.

De Hanze Studentenbelangen Vereniging vertegenwoordigt de studenten van de Hanzehogeschool Groningen. De Hogeschool Medezeggenschapsraad is opgedeeld in een studentendelegatie en een personeelsdelegatie. De studentendelegatie bestaat op dit moment uit twee partijen: Vereniging Lijst Student Erkend (Lijst STERK) en natuurlijk de Hanze Studentenbelangen Vereniging.

In de raad werken de verschillende partijen, ondanks hun verschillende ideologieën, samen om de rechten van de studenten te waarborgen. De personeelsgeleding bestaat uit negen personen, waarvan zeven docentleden en twee leden van het onderwijsondersteunend personeel.

In de Hogeschool Medezeggenschapsraad worden maandelijks nieuwe stukken besproken die van belang zijn voor de gehele Hanzehogeschool Groningen. Eens per maand neemt het College van Bestuur zitting tijdens een raadsvergadering. In deze zittingen probeert de Hanze Studentenbelangen Vereniging duidelijk te maken wat studenten willen en hoe het onderwijs naar de mening van de studenten zou moeten worden ingericht


Logo-Vierkant-oranje-blauw-1000.png