Fractie

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) zet zich al 20 jaar actief in als belangenbehartiger van de studenten aan de Hanzehogeschool Groningen (Hanze). Als fractie doen wij dat binnen de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (raad). De raad bestaat uit achttien verkozen personen. Negen personeelsleden en negen studenten. Dit collegejaar heeft de HSV fractie vier van de negen zetels. In mei kiezen 31.000 studenten hopelijk weer in meerderheid voor de HSV.

Het collegejaar is voor de raad opgeknipt in negen cycli. In iedere cyclus komen voorgenomen besluiten vanuit het College van Bestuur (College) voorbij die het advies of het akkoord van de raad nodig hebben. Iedere cyclus bestaat uit minimaal drie en maximaal vier weken waarin alle besluiten worden behandeld. Die behandeling vindt achtereenvolgens plaats binnen de fracties, de raadscommissies, de gehele raad en de afsluitende overlegvergadering tussen de raad en het College.
Naast deze basistaken van de raad kunnen fracties ervoor kiezen om zelf onderwerpen te agenderen en te initiëren. De HSV kiest ervoor om ook op die manier voor de belangen van studenten op te komen.

Fractie 2023 - 2024

Paul Zuurmond (2023) Fractievoorzitter
Julius Stalpers (2023) Fractiesecretaris
Jorrit Hofstra (2022) Fractielid


IMG_2136.jpg
Paul Zuurmond (Fractievoorzitter 2023-2024)
IMG_2124.jpg
Julius Stalpers (Fractiesecretaris 2023-2024)
IMG_2137.jpg
Jorrit Hofstra (Fractielid 2023-2024)