Geschiedenis


In januari 2002 is de Interfacultaire Studentenfractie (ISF) opgericht door een groep bestuurders van verschillende studieverenigingen van de Hanzehogeschool. De aanleiding om de ISF op te zetten waren de grote problemen die verenigingen hadden met de slechte faciliteiten voor (studie)verenigingen aan de Hanzehogeschool. Daarnaast hadden deze bestuurders de wens om zich in te zetten voor de belangen van alle studenten van de Hanzehogeschool. Het bleek al snel dat de ISF meer continuïteit en faciliteiten nodig had. Vanuit de fractie zijn er regelmatig ideeën of voorstellen ontstaan die nader werk of onderzoek vereisten. Daarom is in juni 2004 de Hanze Studentenbelangen Vereniging opgericht. Het bestuur en de fractie zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar en zijn de toekomst tegemoet gegaan onder één naam, HSV.

De Hanze Studentenbelangen Vereniging heeft een rijke geschiedenis van betrokken personen die hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk: het willen behartigen van alle belangen voor alle studenten van de Hanzehogeschool en daar plezier en gezelligheid bij hebben. De betrokkenheid van actieve leden en alumni is nog zeer groot waardoor er een ware HSV-familie is ontstaan.

Het eerste bestuur (‘04/’05), onder leiding van Theo Hoeksema, heeft zich gericht op de interne organisatie van het bestuur en de naamsbekendheid onder de verschillende organen van de Hanzehogeschool en haar verenigingen.

Het tweede bestuur (‘05/’06), onder leiding van Jeroen Loef, heeft zich gericht op de externe contacten, consolidatie van de interne processen en ledenwerving. Ook is tijdens dit bestuur de Hanze Rechtswinkel opgezet in samenwerking met het Instituut voor Rechtenstudies, heeft de eerste Zorgmarkt plaatsgevonden en zijn contacten met verenigingen buiten de Hanzehogeschool geconsolideerd.

Het derde bestuur (‘06/’07), onder leiding van Steven Leenstra, had de primaire focus op de externe contacten. Dit bestuur heeft ervoor gezorgd dat de Hanze Studentenbelangen Vereniging een welkome gast was bij alle verenigingen in Groningen. Als er wat moest gebeuren op de Hanzehogeschool dan werd de Hanze Studentenbelangen Vereniging hier altijd bij betrokken. Bestuur en fractie werd hier los gekoppeld.

Het vierde bestuur (‘07/’08), onder leiding van Sophia Baas, heeft het voorrecht het eerste “echte” bestuur van de Hanze Studentenbelangen Vereniging te zijn. Dit jaar hebben twee verschillende entiteiten, namelijk een bestuur en een fractie, een start gemaakt onder één vereniging. Het bestuur leidde de vereniging en de fractie zat met meer aandacht in de medezeggenschapsraad. Contacten met de leden zijn sterk aangescherpt door middel van ledenborrels en actieve ledendagen.

Het vijfde bestuur (‘08/’09), onder leiding van Catharina Bijlholt, heeft ervoor gezorgd dat de contacten tussen de Hanze Studentenbelangen Vereniging en de verschillende verenigingen van de Hanzehogeschool zeer goed aangescherpt werden. Dit bestuur heeft de leiding gehad over het ‘Jij Succesvol’ evenement, evenals het ‘IBK’ evenement. Beide evenementen waren een daverend succes. Dit bestuur had ook de eer om het eerste lustrum van de Hanze Studentenbelangen Vereniging te mogen vieren.

Het zesde bestuur(’09/’10), onder leiding van Niels van Duijn, heeft zorg gedragen voor al het bovenstaande. Verwaterde contacten met studieverenigingen zijn weer opgehaald, de rechtswinkel heeft extra aandacht gekregen en heeft zo het aantal cliënten verdubbeld, er zijn debatten georganiseerd en alle evenementen zijn herhaald zoals Jij Succesvol en Klaar voor de Start. Geschiedenis is geschreven door zeven zetels te winnen tijdens de Hogeschool Medezeggenschapsraad verkiezingen. Ook heeft dit bestuur de Hanze Studentenbelangen Vereniging in heel Groningen naamsbekendheid gegeven.

Het zevende bestuur (‘10/’11), onder leiding van Niels van Duijn, heeft de activiteiten van eerdere jaren hervat en daarnaast een begin gemaakt met het herstructureren van de Hanze Studentenbelangen Vereniging. Verder heeft het bestuur in samenwerking met de fractie een geweldige overwinning behaald binnen de Hanzehogeschool Groningen. De Hanze Studentenbelangen Vereniging is veel bekender geworden bij de vereniging en bij de externe partijen in Groningen . Dit is vooral te danken aan het introduceren van de HSV-ledenpas.

Het achtste bestuur (‘11/’12), onder leiding van Jitte Snellen, heeft zich voornamelijk gericht op het terugkeren naar de kernwaarden van de vereniging. Daarnaast heeft zij zich gefocust op het op orde brengen van de financiën en het warm houden van externe contacten.

Het negende bestuur (‘12/’13), onder leiding van Dick Hoogers, heeft zich voornamelijk gespitst op het verhogen van de naamsbekendheid en het ledental van de Hanze Studentenbelangen Vereniging. Onder het mom van ‘lonend lidmaatschap’ is ervoor gezorgd dat het lid zijn van de Hanze Studentenbelangen Vereniging een grotere meerwaarde heeft voor de student. Dit bestuur heeft de eerste reünie binnen de geschiedenis van de Hanze Studentenbelangen Vereniging georganiseerd.

Het tiende bestuur, tevens het tweede lustrum bestuur (’13/’14), onder leiding van Tirza Martens, heeft samen met de fractie tijdens de verkiezingen acht zetels weten te behalen. Dat is een fenomenale overwinning. Het lustrum is gevierd in een geslaagde lustrumweek met verschillende activiteiten. Het beleid “Oog op de HSV” heeft daarin ook bijgedragen aan succes, door de naam Hanze Studentenbelangen Vereniging groot neer te zetten.

Het elfde bestuur (‘14/’15), startende onder leiding van Mingus Pokomasse en vervolgens onder leiding van Roy Steunebrink, heeft zich gericht op de continuïteit en professionalisering van de vereniging. Met het oog op ‘HSV in de steigers’ hebben zij verscheidene onderzoeken gerealiseerd en op die manier het kennisbehoud binnen de HSV verbeterd. Daarnaast heeft dit bestuur een goede start gemaakt met betrekking tot het vergroten van de naamsbekendheid binnen de Hanzehogeschool.

Het twaalfde bestuur (’15-’16), startende onder leiding van Linsy Berends heeft zich gericht op de naamsbekendheid van de vereniging en het lonend lidmaatschap voor de leden. Intern heeft zij voor het systematiseren van interne processen en archivering van documentatie gezorgd. Daarnaast heeft het bestuur ook voor een betere communicatie gezorgd naar de student en heeft het de tevredenheidscommissie opgericht.

Het dertiende bestuur (’16-‘17), startende onder leiding van Dea Muhamedagić heeft zich gericht op het terugzetten van de vereniging naar haar daadwerkelijke kern. Het bestuur heeft dit verwezenlijkt door een nauw contact met de Hanze studenten te creëren met behulp van de invoer van veel contactdagen, waarop zij onder andere het Studenten Opiniepanel hebben gelanceerd. Hierdoor heeft de vereniging een stabiele kern kunnen waarborgen en gefocust te werk kunnen gaan voor de studenten aan de HG

Het veertiende bestuur (’17-’18) onder leiding van Roy van der Wal heeft zich gericht op de zichtbaarheid van de vereniging. Dit heeft het bestuur verwezenlijkt door zowel op het Zernikecomplex als op social media goed aanwezig te zijn. Een goed uitziende huisstijl die dit jaar gehanteerd is, is de leidraad geweest voor een professionele uitstraling en de actieve contactdagen en aanwezigheid op het Zernikecomplex hebben gezorgd voor het behalen van het beleid ‘Zien en gezien worden’.

Het vijftiende bestuur tevens het derde lustrumbestuur (’18-’19) startende onder leiding van Anne ter Horst en vervolgens onder leiding van Kevin Mielo heeft zich gericht op een bredere achterban. Door op de achtergrond meer bezig te zijn met de wensen van de student en daarop in te spelen, is het beleid ‘Bekend en Betrokken’ behaald.