Al bereikt


001-cloud-computing.png

Toegankelijkheid van het onderwijs

 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat er een gezamenlijk standpunt ingenomen is met andere nationale belangenbehartigers om kaders voor flexibel onderwijs op te stellen. Hierbij staat open, online en toegankelijk onderwijs centraal en dit wordt meegenomen in gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat er inhoudelijk meer informatie over de opleidingen wordt gegeven en verschillen tussen soortgelijke opleidingen duidelijker worden gemaakt. Zo wordt de studiekeuze vergemakkelijkt.

 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat duale studenten die een document willen printen deze kunnen uploaden en betalen via de webshop.

 • De HSV heeft gevraagd en ongevraagd advies geschreven over de studiekeuzecheck, hierdoor zijn er vanaf 2014-2015 individuele matchingsgesprekken gevoerd met studenten of de student wel bij de opleiding past.

 • De HSV heeft tegen geluid gegeven bij de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen om generiek HBO Propedeuse studenten te gaan weren. De HSV heeft er mede voor gezorgd dat faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen zelf mogen bepalen of zij extra toelatingseisen stellen, maar de HBO Propedeuse studenten worden niet geheel geweerd.

 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat er een oversteekplaats komt bij de Albert Heijn To Go.001-cloud-computing.png

Onderwijskwaliteit 

 • De HSV is betrokken geweest bij gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.

 • De HSV heeft een 24 uur durende studiemarathon georganiseerd om een signaal aan het kabinet af te geven dat studenten recht hebben op- en pleiten voor een hoge kwaliteit van het onderwijs, ook in tijden waarin moet worden bezuinigd.

 • De HSV heeft een pedagogische didactische bevoegdheid cursus geregeld voor parttime docenten van Minerva, om studenten beter onderwijs te bieden.

 • De HSV heeft ingestemd met het Professionaliseringsfonds zodat er meer geld gaat naar docenten die hun master willen/kunnen halen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.001-cloud-computing.png

Inspraak en invloed 

 • De HSV heeft zich ingezet voor een brede bezetting van alle deelraden en heeft regelmatig contact met studentvertegenwoordigers uit deze deelraden.

 • De HSV is nauw betrokken bij de implementatie van de Wet Versterking Bestuurskracht, vooral op het gebied van opleidingscommissies, studentassessoren en collegegeldvrij besturen.teacher.png

Studentpsycholoog


Volgens verschillende onderzoeken krijgt ongeveer de helft van de studenten te maken met mentale klachten tijdens hun studie en lijdt een derde zelfs aan vormen van depressiviteit. In een onderzoek naar stress onder ruim 1300 Hanzestudenten kwam naar voren dat het hulpaanbod en de informatievoorziening vanuit de Hanzehogeschool rondom mentale klachten moet groeien. Al in mei 2018 pleitten wij in het Dagblad van het Noorden voor het aanstellen van studentpsychologen. Op dit moment werken wij aan de uitwerking van deze plannen.