Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de belangenvereniging. Het bestuur bestaat uit vijf studenten en is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de vereniging, de financiën, het leiden van de commissies enzovoorts. 

Het bestuur van de HSV is na het eerste jaar van de fractie opgericht. Het bestuur heeft hiermee alle verenigingstaken op zich genomen, zodat de fractie zich beter kan richten op de werkzaamheden in de HMR. Denk hierbij aan de communicatie met de leden, de voorbereiding van de verkiezingen en het organiseren van activiteiten voor de leden.


.

Bestuur '19-'20

Robin Niemeijer (2018) Voorzitter
Sebastiaan Corten (2018) Secretaris
Marc Lonsain (2018) Penningmeester
Joost Clignet (2019) Intern Coördinator
Maurice Danens (2019) Extern Coördinator

Onze sponsoren