Promotiecommissie

De afgelopen jaren zijn de opkomstpercentages bij de HMR-verkiezingen ongelooflijk laag uitgevallen.

Door de promotiecommissie wordt 
gedurende het gehele verenigingsjaar aandacht gecreëerd voor zowel onze vereniging als de HMR. Dit is het principe van constante campagne waar HSV in gelooft!


Contact: Promotie@hanzestudentenbelangen.nl

Promotiecommissie 2022-2023

Margriet Velting (2022) -
Anouk de Weme (2021) -
Gerrit René Helder (2021) -
Bjorn de Boer (2020) -

Onze sponsoren