Promotiecommissie

De afgelopen jaren zijn de opkomstpercentages bij de HMR-verkiezingen ongelooflijk laag
geweest. Door de promotiecommissie wordt 
gedurende het gehele verenigingsjaar aandacht gecreëerd voor zowel onze vereniging als de HMR. Dit is het principe van constante campagne waar HSV in gelooft!


Contact: Promotie@hanzestudentenbelangen.nl

.

Promotiecommissie '21-'22

Romee Coster (2021) Voorzitter
Sander van der Dussen (2020) -
Brenda Dekker (2021) Algemeen lid
Fleur Panhuis (2020) Secretaris

Onze sponsoren