De Hanze Studentenbelangen Vereniging

De oudste en de grootste studentenbelangenbehartiger van de Hanzehogeschool Groningen. De Hanze Studentenbelangen Vereniging is intern onderverdeeld in een bestuur en een fractie. De fractie neemt zitting in de Hogeschool Medezeggenschapsraad.

De Hanze Studentenbelangen Vereniging vertegenwoordigt de studenten van de Hanzehogeschool Groningen. De Hogeschool Medezeggenschapsraad  is opgedeeld in een studentendelegatie en een personeelsdelegatie. 

HSV in de media

OOG TV: Studentenorganisaties blij met fysiek onderwijs: “Veel is deze dagen nog wel online”

OOG TV: Studentenorganisaties blij met fysiek onderwijs: “Veel is deze dagen nog wel online”

  Foto: Sicco haring Studentenorganisaties in Groningen reageren verheugd op het...

https://www.youtube.com/watch?v=TyatCZq0U4E

Onze sponsoren