HSV in de media

Bindend studieadvies volledig naar Persoonlijk studieadvies

Bindend studieadvies volledig naar Persoonlijk studieadvies

De Hanze Medezeggenschapsraad heeft vandaag besloten om af te stappen van het Bindend studieadvies (BSA) en over te stappen naar het Persoonlijk studieadvies (PSA). Maar wat betekent dat nou voor jou als student?

Wat is het BSA?

Sinds ongeveer 25 jaar moeten studenten een aantal studiepunten (EC’s) halen om hun opleiding te mogen voortzetten. Op het moment dat een student het puntenaantal niet behaalde, werd deze van de opleiding afgestudeerd en mocht de student deze niet weer opnieuw beginnen aan de Hanze.Hierbij werden uitzonderingen gemaakt voor studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden naar de examencommissie waren gegaan en een uitzondering toegewezen kregen. Uit onderzoek is gebleken dat studenten in Groningen veel stress ervaren, hierbij zou het bindend studieadvies een grote rol spelen, aangezien de hele carrière van studenten afhankelijk is van dit studieadvies.  

Het BSA resulteerde in minimale begeleiding. 

Een belangrijk gevolg van de overstap naar het Persoonlijk studieadvies is dat studenten voldoende begeleiding krijgen tijdens hun eerste studiejaar. Uit de geluiden van onze achterban en andere studenten bleek dit bij sommige opleidingen niet op orde te zijn. Met de afschaffing van het bindend studieadvies en de overstap naar het persoonlijk wordt een nieuwe passage in het studentenstatuut toegevoegd. Deze passage zal een minimaal aantal gesprekken over de studievoortgang betreffen waar een student recht, en dus ook zal moeten krijgen vanuit de opleiding.

Een stok achter de deur

Vanuit onze achterban hoorden wij vaak de opmerking dat het BSA ook een soort stok achter de deur vormde. Omdat op het moment dat een student niet X aantal punten behaalde, werd deze van de opleiding gestuurd, voor sommige studenten werkt deze prikkel juist stimulerend. Met de overstap naar het persoonlijk studieadvies verdwijnt deze stok achter de deur niet geheel. In het studentenstatuut zal er nu worden gericht op een doorstroom norm van 40 studiepunten. Haalt een student deze niet, dan zal hij het eerste jaar van zijn studie opnieuw moeten doen. Door deze vervanging bestaat de stok achter de deur nog steeds, enkel met een minder vergaande maatregel. Hierdoor krijgen studenten die graag deze opleiding willen volgens alsnog de kans om deze aan de Hanze te kunnen volgen. 

Nieuwe Richting: Van Voorbehoud naar Voorstander van de PSA

Toen de gesprekken over het afschaffen van het bindend studieadvies begonnen, waren wij als HSV huivering over de afschaffing. Deze huivering bestond voornamelijk uit het gevoel dat de prikkel voor studenten ging verdwijnen. Na alle gesprekken zijn wij als HSV toch erg positief over het invoeren van het persoonlijk studieadvies, door dat de prikkel voor studenten gewaarborgd wordt en er meer persoonlijke begeleiding komt voor studenten. Het punt van studenten welzijn is voor de HSV een belangrijk punt, door het invoeren van het persoonlijk studieadvies hopen wij studenten meer steun te bieden waar zij dit nodig hebben, om zo het algehele welzijn van studenten te verbeteren.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen