HSV in de media

Hanzehogeschool financiert onderwijs met anti-lhbti beleid, publieke reactie ontbreekt. 

Hanzehogeschool financiert onderwijs met anti-lhbti beleid, publieke reactie ontbreekt. 

Hanzehogeschool financiert onderwijs met anti-lhbti beleid, publieke reactie ontbreekt. 

In Uganda is er de afgelopen weken veel gesproken over een nieuwe en strengere anti-lhbti-wet. In het Afrikaanse land zijn uitingen van deze aard altijd al illegaal geweest door oudere wetten, waardoor er nu al een levenslange straf op staat. Echter is het bijzonder om in deze tijden nog een nieuwere strenge wet te introduceren. De nieuwe wet maakt in bepaalde gevallen de doodstraf mogelijk en positief uitspreken over lhbti-rechten kan al 20 jaar gevangenisstraf opleveren, gelukkig is recent bekend gemaakt dat de wet voor nu uitgesteld is omdat er volgens de president nog “suggesties voor verbeteringen” zijn, maar intussen houden belangenorganisaties hun hart vast.

Normaal zouden wij als de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) hier vooral persoonlijk van schrikken, maar er is wat anders aan de hand bij de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool heeft namelijk een aantal goede doelen waar zij zich voor inzetten waaronder de Uganda Christian University, een universiteit in Uganda. Deze universiteit draagt in hun waarden en normen ook uit dat zij homoseksualiteit afwijzen en afkeuren. Dit jaar is Uganda Christian University ook een van de goede doelen die dit jaar centraal staan in het lustrumjaar van de Hanzehogeschool en hieruit extra geëtaleerd wordt om geld in te zamelen. 

Waar het lustrum van de Hanzehogeschool uitdraagt de bijdrage aan de maatschappij te vieren, is dit goede doel simpelweg in strijd met de eigen normen en waarden van de Hanzehogeschool en haar studenten. Zo heeft de Hanzehogeschool iets meer dan een week geleden nog de regenboogvlag opgehangen om aandacht te vragen voor betere acceptatie.. En tot op dit moment staat Uganda Christian University nog steeds vooraan als goed doel

Deze heftige situatie speelt binnen de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hanzehogeschool al een langere tijd. De HSV heeft hierin aangegeven dit gevoelige agendapunt snel te behandelen. Echter is tijdens het overleg met het College van Bestuur (CvB) naar voren gekomen dat deze situatie niet als dusdanig ernstig wordt behandeld. Het CvB benadrukt dat zij het niet vind kunnen dat er op korte termijn een relatie met een langdurige partner kan worden afgekapt. Echter is de HSV van mening dat er wel iets moet gebeuren. De afgelopen periode zijn er geen concrete stappen ondernomen en de HSV ziet daarmee de ernst van de situatie in, mede gezien de uitingen op de website van Uganda Christian University volledig haaks staat op de eigen normen en waarden van de Hanzehogeschool en de Hanzehogeschool hiermee een negatief signaal afgeeft naar een deel van haar studenten en medewerkers.

Als HSV roepen we de Hanzehogeschool op om mogelijke samenwerkingen en donaties stop te zetten. Door te blijven samenwerken met een organisatie die homoseksualiteit afwijst en afkeurt, gaat de Hanzehogeschool in tegen haar eigen normen en waarden. Het is belangrijk dat de Hanzehogeschool haar verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor de rechten van lhbti'ers, en dit niet weken verwaarloosd. Laten we samen opkomen voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht ieders seksuele geaardheid.

Bronvermelding:
De waarden van Uganda Christian University: Link
Artikel Sikkom met reactie van het CvB: Link

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen