HSV in de media

HSV luidt de noodklok:  “Nog een onderwijs-lockdown wordt de ondergang van de student”

HSV luidt de noodklok: “Nog een onderwijs-lockdown wordt de ondergang van de student”

In de afgelopen week is door het RIVM, het trimbos-instituut en de GGD GHOR bevestigd waar wij al lang voor vreesden. Zij hebben een onderzoek gepubliceerd over de mentale gezondheid van studenten. De cijfers in dit onderzoek zijn shockerend. Zo gaf 79% van de studenten aan zich eenzaam te voelen, 51% van de studenten heeft last van psychische klachten en 26% van de studenten gaf aan soms de wens te hebben om dood te zijn. Dit is meer dan een kwart van de studenten. De impact op studenten komt natuurlijk uit meerdere hoeken. Het leenstelsel, de prestatiemaatschappij maar boven alles steekt de impact van Corona uit. Dit blijkt ook uit het onderzoek, een groot percentage (80%) geeft aan dat de corona crisis de belangrijke bron is van de eenzaamheid die studenten ervaren. 

 

Daarom luidt de HSV de noodklok: “Studenten kunnen echt niet nog een lockdown aan” aldus deze monitor. Waar de corona maatregelen steeds strenger worden, vreest de HSV voor nog een totale sluiting van het onderwijs. Weer online onderwijs waar de gemiddelde student nauwelijks contact heeft met zijn medestudent naast de verplichte colleges, het kijken naar je klasgenoot op het beeldscherm is totaal anders dan echt fysiek contact. 

 

Het mentaal welbevinden heeft een direct verband met de eenzaamheid, psychische klachten, veerkracht en emotionele uitputtingsklachten. Dit maakt het lastig om lagere getallen te zien, het zal dus stapje voor stapje moeten worden aangepakt. 

 

In het onderzoek worden een aantal aanbevelingen beschreven. In de aanbevelingen wordt er vooral gefocust op aandacht voor de studenten en aandacht in het beleid en de onderwijspraktijk. Met alleen aandacht komen we er niet. “Het is belangrijk om vanuit praktijk, beleid, onderzoek en maatschappij samen te kijken naar hoe we voor studenten een omgeving kunnen creëren die hun welbevinden bevordert en niet ten koste gaat van hun mentale gezondheid” stelt het onderzoek. De HSV hoopt dat er in de nabije toekomst nog meer gesproken wordt met de student dan enkel over de student. 

 

Daarom wil de HSV de Hanzehogeschool oproepen om de mentale gezondheid van de student op 1 te zetten. Door te kijken naar een aanpak die zich richt op een samenhang van activiteiten voor preventie, vroegsignalering en begeleiding van studenten.

 

Als studieloopbaanbegeleiders meer informatie hebben over de mogelijkheden hiervoor, kunnen zij studenten ondersteunen met informatie over een gezond mentaal welbevinden. Dit kunnen docenten binnen de persoonlijke contactmomenten kunnen doen, maar ook in de lessen voor de klas. 

 

De campagnes omtrent de mentale gezondheid moeten vergroot worden en de stap naar hulp moet kleiner, de student zal eerder hulp zoeken en meer studenten kunnen zich beter voelen. Tot slot is het belangrijk om mogelijkheden te bieden aan studenten om hun sociale contacten te onderhouden, door meer plekken zoals de Foodcourt te realiseren of dit meer onder de aandacht te brengen.

 

De HSV hoopt dat het onderwijs door dit onderzoek op scherp wordt gezet en daarmee de mentale problematiek onder studenten als centraal punt ziet. Dit leidt uiteindelijk tot concrete stappen voor het verbeteren van de mentale gezondheid van de student!

 

Ben jij of ken jij een van de studenten die last heeft van zelfmoordgedachten of andere mentale problemen? Wees niet bang om hulp te zoeken, als Hanze student kun je altijd terecht bij Hanze studenten support via de volgende link: https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voorzieningen/hanze-student-support of als niet Hanze student kun je contact opnemen met de nationale organisatie voor preventie van suïcide door te bellen naar 0800-0113 of naar de website te gaan: https://www.113.nl/ 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen