HSV in de media

Reactie HSV op het hoofdlijnen akkoord: Langstudeerboete – Een Stap Terug voor de Ontwikkeling van Studenten

Reactie HSV op het hoofdlijnen akkoord: Langstudeerboete – Een Stap Terug voor de Ontwikkeling van Studenten

Langstudeerboete – Een Stap Terug voor de Ontwikkeling van Studenten

In het recente coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet aangekondigd de langstudeerboete opnieuw in te voeren, een maatregel die eerder tijdens het kabinet Rutte I leidde tot massale protesten, resulterend in een demonstratie op het Malieveld. Als Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) maken wij ons grote zorgen over de negatieve gevolgen van deze maatregel voor de brede ontwikkeling van studenten. Wij zijn van mening dat deze boete contraproductief is, vooral voor studenten die zich willen ontplooien buiten hun studie en voor hen met leeruitdagingen zoals ADHD en autisme.

Alleen studeren maakt nog geen student

Bij HSV geloven we sterk in het motto: "Alleen studeren maakt nog geen student." Studentenleven draait niet alleen om het behalen van studiepunten, maar ook om persoonlijke groei, het opbouwen van een netwerk en het ontwikkelen van vaardigheden die essentieel zijn voor het latere leven en de arbeidsmarkt. Deelname aan studentenverenigingen, studieverenigingen, stages, vrijwilligerswerk en andere extracurriculaire activiteiten speelt hierin een cruciale rol. Deze activiteiten dragen bij aan een breder perspectief en een rijkere studie ervaring. Helaas kunnen deze waardevolle ervaringen soms leiden tot studievertraging. De herinvoering van de langstudeerboete legt een straf op voor het nemen van deze extra stappen, wat studenten ontmoedigt om zich volledig te ontplooien.

Ongelijkheid voor studenten met ADHD en autisme

Daarnaast treft de langstudeerboete studenten met ADHD, autisme en andere leeruitdagingen bijzonder hard. Deze studenten hebben vaak meer tijd nodig om hun studie te voltooien vanwege de extra inspanningen die zij moeten leveren om aan dezelfde academische eisen te voldoen als hun medestudenten. Het invoeren van een boete straft hen voor iets waar ze geen controle over hebben, en creëert daarmee een oneerlijk speelveld. Onderzoek toont aan dat studenten met ADHD of autisme vaker kampen met studievertraging en extra studiebegeleiding nodig hebben om hun diploma te behalen. De boete zou een extra financiële last voor deze groep betekenen en hun toegang tot hoger onderwijs verder bemoeilijken.

Vrijheid in het leerproces

De kern van het probleem ligt in de beperking van de academische vrijheid die de langstudeerboete oplegt. Studenten moeten de vrijheid hebben om hun eigen studiepad te kiezen, inclusief de tijd die zij nodig hebben om hun studie te voltooien. Een uniforme boete negeert de diversiteit aan persoonlijke en academische omstandigheden die de studietijd kunnen beïnvloeden.

Een oproep tot heroverweging

Gezien de bovengenoemde punten roepen wij het kabinet op om de herinvoering van de langstudeerboete te heroverwegen. Het is essentieel om beleidsmaatregelen te formuleren die de brede ontwikkeling van studenten ondersteunen en rekening houden met de uiteenlopende leerbehoeften. Laten we in plaats daarvan investeren in ondersteuningsprogramma’s en flexibele studiemogelijkheden die alle studenten, ongeacht hun achtergrond of uitdagingen, helpen om succesvol te zijn. Wij roepen onze medestudenten, alumni en sympathisanten op om hun stem te laten horen. Spreek je uit tegen deze maatregel via sociale media, sluit je aan bij protesten en maak duidelijk dat wij een systeem willen dat ons in staat stelt ons volledig te ontwikkelen, zonder financiële sancties voor het nemen van extra stappen in onze persoonlijke en professionele groei. De langstudeerboete is een stap terug voor de ontwikkeling van studenten en de diversiteit van het hoger onderwijs. Laten we samen werken aan een toekomst waarin alle studenten de kans krijgen om zich volledig te ontplooien, zonder angst voor oneerlijke financiële straffen.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen