HSV in de media

Gaat het BSA in september de prullenbak in?

Gaat het BSA in september de prullenbak in?

Door Boudewijn Otten

Of het BSA volledig verdwijnt is nog niet zeker. Wel zeker is dat eerstejaars voortaan te krijgen met het persoonlijk studieadvies

‘Wij zijn vóór het Persoonlijk Studieadvies’, zegt Paul Zuurmond, voorzitter van de HSV-fractie in de medezeggenschapsraad van de Hanze (HMR). ‘Het betekent méér begeleiding voor eerstejaars, méér aandacht voor de problemen waar ze als nieuwelingen in het hoger onderwijs tegenaan lopen. Daar kun je als student natuurlijk niet op tegen zijn.’


De 450 eerstejaars van Rechtenstudies krijgen op het eind van dit studiejaar al een PSA

Het College van Bestuur zou het liefst zien dat alle Hanze-opleidingen het Persoonlijk Studieadvies en de daarbij horende begeleiding van eerstejaars invoeren. Dat zou dan ook het eind kunnen betekenen voor het Bindend Studieadvies (BSA), dat inmiddels een jaar of 25 hét middel is om studenten die in het eerste jaar te weinig punten halen weg te sturen.
Het Instituut voor Rechtenstudies werkt al met het PSA, op proef. Dat houdt in dat de 450 eerstejaars op het eind van dit studiejaar géén bindend studieadvies krijgen. Docent Cindy Hoogenberg: ‘De studieresultaten komen meer op de achtergrond te staan. In de begeleiding gaat het om de ontwikkeling die de eerstejaars doormaken. De gesprekken die we voeren gaan uit van gelijkwaardigheid.’ Haar collega Jolanda Kuipers-Keizer: ‘De opleiding moet een plaats zijn waar je graag komt. Een omgeving waar de mensen in je geïnteresseerd zijn.’


‘Docenten vrezen dat ze te weinig tijd krijgen om de studentbegeleiding fatsoenlijk vorm te geven’

‘Dat lijkt me zonder meer een bijdrage aan het studentenwelzijn’, zegt Julius Stalpers, net als Paul lid van de HMR-fractie van de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV). ‘En het zou ook tot minder uitval van studenten kunnen leiden.’ Toch hebben de twee HSV’ers, net als de gehele HMR, hun bedenkingen. Julius: ‘Die zitten vooral op de organisatorische kant. De decentrale medezeggenschapsraden vertellen ons dat er veel onrust onder docenten is. Die vrezen dat ze te weinig tijd zullen krijgen om die intensievere studentbegeleiding fatsoenlijk vorm te kunnen geven.’ Paul: ‘Een goede PSA-aanpak kost veel tijd en geld. En de werkdruk onder docenten is een slepend probleem, net als het personeelstekort.’


‘Het afschaffen van het BSA zou ook kunnen leiden tot een groei van het aantal langstudeerders’

De HMR zet ook vraagtekens bij het afschaffen van het Bindend Studieadvies (BSA). Paul: ‘In onze ogen hoef je het BSA niet per se af te schaffen. Zeker niet als opleidingen er nog niet aan toe zijn. Wat je ook vindt van het BSA, voor studenten is het duidelijk. Als je in het eerste jaar een x aantal punten haalt, mag je door. Schrap je die norm, dan haal je de prikkel weg om hard te studeren. Sommige studenten hebben baat bij zo’n stok achter de deur.’ Julius: ‘Het afschaffen van het BSA zou ook kunnen leiden tot een groei van het aantal langstudeerders.’

Agnes Meijer, leider van het project Persoonlijk Studieadvies, wijst erop dat het PSA wel degelijk gepaard gaat met een stok achter de deur. ‘Dat is de doorstroomnorm, die wordt vastgelegd in het Studentenstatuut. Die norm is al jaren veertig studiepunten, eerstejaars weten dus dat ze veertig van de zestig punten moeten halen om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in de hoofdfase.’
Dat is nieuw voor Paul en Julius. ‘De term doorstroomnorm komt niet voor in het huidige statuut’, zegt Julius. ‘Of die in het Studentenstatuut voor volgend studiejaar staat, weet ik eigenlijk niet’, zegt Paul. ‘Dat statuut moeten we nog bespreken. We hebben er sowieso níet mee ingestemd, en dat is wel nodig.’
Volgens HMR-voorzitter Peter Siebrecht komt september 2024 simpelweg te vroeg. ‘Ik ben erg voor het PSA en de studentgerichte aanpak die daarbij hoort. Maar de proef met het PSA is nu net over de helft. Evalueren doe je het aan het eind. Dat is dus aan het eind van dit studiejaar.’


Bestaat de doorstroomnorm nu wel of niet?

De term doorstroomnorm staat wél in het Kader & Handreiking van het project Persoonlijk Studieadvies, maar níet in het Studentenstatuut. Of toch wel? PSA-projectleider Agnes Meijer verwijst naar artikel 4.3.4 van het Studentenstatuut, dat luidt: ‘[…] een student die na het eerste jaar van inschrijving 40 of meer studiepunten heeft behaald, [wordt] geacht toestemming van de examencommissie te hebben tot het afleggen van onderdelen van de postpropedeutische fase, tenzij de examencommissie anders bepaalt.’
Eerstejaars die niet afhankelijk willen zijn van het oordeel van de examencommissie, kunnen dat dus voorkomen door veertig punten te halen. Dat is een norm, wie eraan voldoet kan zónder formele obstakels doorstuderen. Maar de zinsnede zegt niet expliciet wat er gebeurt met eerstejaars die mínder dan veertig punten halen.

 

Link naar het artikel: Link

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen