Een rooster dat jouw agenda volgt

banner_rooster.png

Een rooster dat jouw agenda volgt

Vroeger was studeren vrijwel gratis. Tegenwoordig is het tegendeel eerder waar. Toch lijkt het in het hoger onderwijs nog weleens te worden vergeten dat studenten op een dag meer te doen hebben dan alleen studeren. Het idee dat studenten de hele week vrij kunnen houden voor colleges is onrealistisch en destructief. Door aan stabiele en constante roosters vast te houden kunnen bijkomende stress en andere moeilijkheden worden voorkomen. De tijdsonafhankelijke manier van studeren zoals in de eerste twee punten van dit programma beschreven, kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Daarnaast willen wij dat onderzocht wordt of gewerkt kan worden in blokken waarin studenten kunnen kiezen voor werkcolleges in bepaalde dagdelen. 

Met een rooster dat voortaan jouw agenda volgt in plaats van omgekeerd houden we er rekening mee dat student zijn meer is dan alleen studeren. 

terug_knop.png

Onze sponsoren