Flexstuderen

Banner_flex.png

Flexstuderen

De afgelopen jaren hebben wij hard gevochten voor een systeem waarin studenten die niet nominaal kunnen studeren mogen gaan betalen per studiepunt. Sommige studenten kunnen en willen gewoon nominaal studeren, maar anderen kunnen dit niet door bijvoorbeeld ouderschap, mantelzorg of een heel andere reden. Weer anderen willen dat niet omdat ze ervoor kiezen een bestuursjaar te doen of te ondernemen. Binnenkort lijkt het mogelijk voor deze studenten om niet meer te betalen dan nodig voor het onderwijs dat ze wel volgen. We hebben met de Hanze afgesproken om flexstuderen mogelijk te maken. Het komende jaar zullen wij erop toezien dat dit ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt en beschikbaar komt voor studenten. 

Flexstuderen is een belangrijk onderdeel van onze inzet op flexibel onderwijs op maat. 


terug_knop.png

Onze sponsoren