Keuzevrijheid in toetsvorm

Benner_keuzevrijheid_in_toetsvorm.png

Keuzevrijheid in toetsvorm

Zoals iedere student op een andere manier studeert, bestaan er ook grote verschillen in de manier waarop kennis kan worden aangetoond. De ene student excelleert bij een presentatie, de ander schrijft de beste papers en weer een ander maakt met het grootste gemak een ouderwets meerkeuzetentamen. Sommige studenten bluffen met het grootste gemak hun weg door een mondeling terwijl anderen helemaal dichtslaan. Het idee dat elke student zijn of haar kennis op dezelfde manier moet aantonen is ouderwets. Zo gaat het in de ‘echte wereld’ ook niet, daar zet je in op je krachten. Daarom is het tijd om verschillende opties aan te bieden om opgedane kennis te demonstreren als toetsvorm. Het doel is immers niet om te toetsen hoe goed je de juiste rondjes inkleurt of hoe goed je vijftig pagina’s volkladt. Het echte doel is om te toetsen of je de stof voldoende beheerst. Daarom willen wij dat de toetsing meer op maat mogelijk wordt gemaakt. De normen blijven gelijk. Iedereen moet over dezelfde kennis beschikken, maar kan per course een eigen toetsvorm kiezen. 

Door keuzevrijheid mogelijk te maken in toetsvormen creëren we meer ruimte voor flexibel onderwijs op maat. 

terug_knop.png

Onze sponsoren